Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Младински и студентски политики

Поранешните стипендисти на Програмата за стипендирање на ФОО ги менторираа своите помлади колеги

Младински и студентски политики

Презентиран документот за јавни политики „Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата“

Младински и студентски политики

НАкС го презентираше документот за јавни политики „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Образование