Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Младински и студентски политики

#ШтиклирајЕКО

Сите сме свесни дека екологијата претставува маргинализиран општествен феномен. Еко-дневникот е идеја на младите активисти од Артивизам клубовите на МОФ,...

Младински и студентски политики

ОНЛАЈН ПРОМОЦИЈА на анализа: “Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

Младински и студентски политики

Како институциите се справија со одливот на мозоци 2013-2020?

Во организација на Мрежата за спречување на одлив на мозоци на 21.10 2020 се одржа завршна конференција: „Како институциите се...

Образование