Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Младински и студентски политики

Креирана нова платформа - советодавен сервис за права на млади

Советодавниот сервис за права на млади [www.servismladi.mk] е информативна и едукативна платформа која цели да ги запознае младите со нивните...

Младински и студентски политики

Младински пакети и ангажираност преку младински кампањи

Човековите права, дигиталната писменост и дигиталната безбедност, критичкото и аналитичко размислување, сексуалното образование и грижа за менталното здравје се теми...

Младински и студентски политики

#ШтиклирајЕКО

Сите сме свесни дека екологијата претставува маргинализиран општествен феномен. Еко-дневникот е идеја на младите активисти од Артивизам клубовите на МОФ,...

Образование