Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Настани

Национална конференција за недискриминација „СИТЕ, СЕГА! Одговорноста на институциите за обединување против дискриминацијата“

Настани

Speech4Teachers – Inspiration for education

Традиционалниот настан Speech4Teachers организиран од Фондацијата Отворено општество-Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ годинава е...

Настани

Трибина: Презентација на резултатите и сознанијата од електронските анкети за мерење на перцепциите во однос на соодветната валоризација на трудот на академскиот кадар

Теми