Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Настани

Јавен настан за промоција на Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022)

Настани

Завршен настан на проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“

Настани

Конференција „Време за ресетирање: Предефинирање на моќта на заедниците преку креативен активизам и ангажирана уметност“

Филтрирај настани по теми