Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Настани

Секторска консултација за ефектите од работата на СРГ за животна средина и климатски промени

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ на 02.03.2021 година ќе организира секторска консултација на тема „Ефектите...

Настани

Завршна конференција на проектот „За Правда - Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2020-2021“.

Настани

Секторска консултација за ефектите од работата на срг за реформа на ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ организира секторска консултација на тема „Ефектите од работата...

Филтрирај настани по теми