Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ФООМ одговор на КОВИД-19

ФООМ со поддршка за справувањето со кризата и спроведувањето на онлајн наставата

Преминувањето на онлајн настава како резултат на пандемијата, донесе низа предизвици за училиштата, за наставниците, за учениците и за нивните...

Пристапување кон ЕУ

Поддршка за ублажување на социо-економските последици од влијанието на Ковид-19 за најранливите групи граѓани