Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На 28 февруари 2022 година, од 11.00 до 13.30 часот, на онлајн платформата Zoom, Мрежата за заштита од дискриминација ќе ја организира завршната конференција со наслов „Социјална правда и нееднаквоста – дел клучните проблеми на маргинализираните групи и нашето општество“. Конференција е дел од проектот „Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници“ кој е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

На конференцијата ќе бидат промовирани две истражувања: „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата: дискриминација, здравје и релации“ од авторите Славчо Димитров и Ана Блажева; и „Извештај од мониторингот на примената на Законот за социјална заштита во делот на социјалните услуги во периодот јуни 2019 – јуни 2021“ од авторките Тона Карева, Христина Здравеска и Антигона Аљили.

Линк до настанот: https://us02web.zoom.us/j/82964887018

Ве молиме да го потврдите своето присуство на овој линк. Рок за пријавување најдоцна до 27 февруари 2022 година.

 

АГЕНДА

11.00 – 11.30 Отворање на конференцијата и воведен панел: Унапредување на политиките и практиките за спречување и заштита од дискриминација и пристап до социјална правда – Улогата на Мрежата за заштита од дискриминација

11.00 – 11.10 Кире Миловски, Програмски координатор, Фондација Отворено општество – Македонија

11.10 – 11.25 Елена Петровска, Програмска координаторка, Коалиција Маргини, Мрежа за заштита од дискриминација

11.25 – 11.30 Промоција на новата веб-страницата на Мрежата за заштита од дискриминација

11.30 – 12.15 Презентација на наоди и препораки од истражувањето „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата: дискриминација, здравје и релации“

Автори: Ана Блажева и Славчо Димитров

12.15 – 12.30 Прашања и дискусија со авторите

Модераторка: Наташа Бошкова, Коалиција Маргини, Мрежа за заштита од дискриминација

 

12.30 – 12.35 Пауза

 

12.35 – 13.05 Презентација на наоди и препораки од истражувањето „Извештај од мониторингот на примената на Законот за социјална заштита во делот на социјалните услуги во периодот јуни 2019 – јуни 2021“

Христина Здравеска, правна советничка, Станица П.Е.Т Прилеп

Тона Карева, правна советничка, Хелсиншки Комитет за човекови права

Антигона Аљили, правна советничка, UNODC

Модераторка: Наташа Петковска, Хелсиншки комитет за човекови права, Мрежа за заштита од дискриминација

13.05 – 13.30 Прашања и дискусија

13.30 – 13.40 Завршни зборови и затворање на настанот

Настанот ќе го модерира: Маја Атанасова, Македонско здружение на млади правници, Мрежа за заштита од дискриминација

Говорници: