Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентно и отчетно здравство

„Што по усвојувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација? Предизвици во спроведувањето на ЗСЗД“

Транспарентно и отчетно здравство

Дискриминација кон луѓето што употребуваат дроги во пристапот до здравствена заштита

Право на здравствена заштита треба да имаат сите граѓани подеднакво, меѓутоа луѓето кои употребуваат дроги се често дискриминирани во здравствените...

Здравје и права