Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Намалување на штети

Што е намалување на штети?

Намалувањето на штети се однесува на поголем опсег на услуги и политики кои ги ублажуваат негативните последици од користењето дроги...

Здравје и права