Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На 20 декември 2019 година, Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија Фани Каранфилова-Пановска потпишаа меморандум за соработка.

Меморандумот за соработка е заложба помеѓу Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) и администрација и Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) да се овозможи суштинско и структурно учество на граѓанското општество во клучните секторски реформи како дел од процесот на пристапување кон ЕУ.

Преку проектот „Дијалог со граѓанските организации – платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“, ФООМ ќе спроведува активности за зголемена видливост на секторските работни групи и активно ќе ја поддржува нивната работа преку обезбедување суштинско и структурно учество на граѓанското општество, имајќи ги предвид специфичните потреби на секоја секторска работна група.

ФООМ се обврзува да го гради и унапредува структурниот дијалог помеѓу институциите и граѓанското општество, преку различни активности, и тоа развивање на платформа како централна точка за споделување на суштински и релевантни информации од институциите и граѓанските организации, секторските политики и националните консултативни процеси; координативни состаноци; секторски консултации; конференции; градење на капацитети; визуелизации на клучни заклучоци; веб-пренос на седниците на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор; подготовка на 27 извештаи за работата на секторските работни групи и други активности.

МИОА во рамки на воспоставената соработка и партнерство а во функција на структурниот дијалог ќе споделува и разменува суштински и релевантни информации важни за граѓанското општество за учество во секторските политики и националните консултативни процеси; ќе овозможи присуство на претставници од МИОА на работилници и конференции; ќе овозможи присуство на претставници и истражувачи, дел од граѓанското општество на секторските работни групи кои ќе изготват независен годишен извештај за работењето на секторската работна група.

Фондацијата Отворено општество – Македонија потпиша меморандуми за соработка и со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за образование и наука, Министерството за правда и Министерството за труд и социјална политика, додека во процес на потпишување се и меморандуми со останатите линиски министерства кои се одговорни за работата на секторските работни групи.

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ е финансиран од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, имплементиран од ФООМ во партнерство со Евротинк – Центар за Европски стратегии, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција, додека соработник е и Секретаријатот за европски прашања.

—————————————————

20 декември 2019