Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Локална Демократија

Баиро ќе биде чист - донација на канти за отпадоци за ромското население од Горен Баир

Првите 120 литарски канти за отпадоци – донација, се доделени на ромското население од Горен Баир. Со донацијата домаќинствата се...

Локална Демократија

Прифатени дел од препораките на Мрежата на ЛАГови за унапредување на квалитетот на воздухот, водите и почвата во Општина Битола

Развој на граѓанското општество