Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Локална Демократија

Прифатени дел од препораките на Мрежата на ЛАГови за унапредување на квалитетот на воздухот, водите и почвата во Општина Битола

Локална Демократија

Работилници за практична примена на методологијата за креативен и уметнички активизам

Во рамки на активностите на Концептот “Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија“, на 15 октомври и 27 октомври,...

Развој на граѓанското општество