Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Унапредување на условите за развој на граѓанското општество

Обука за успешен ангажман и мобилизација на заедницата

Учеството не е ништо помалку од дизајнирање на општествениот живот Креирањето, планирање, организацијата и имплементацијата на кампањи е особено важен...

Развој на граѓанското општество