Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Советодавниот сервис за права на млади [www.servismladi.mk] е информативна и едукативна платформа која цели да ги запознае младите со нивните права и обврски во општеството, да споделува информации од области кои се од младински интерес и да дава упатства и насоки за решавање на дел од средношколските, студентските и младинските прашања, дилеми и проблеми.

Поставете прашање, прочитајте ги одговорите на веќе поставените прашања, прочитајте ги ставовите и мислењата од експерти на различни теми од интерес или пак пронајдете информации врзани со организациите кои даваат правна помош исконтактирајте, сѐ со еден клик.

Платформата е изработена во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.“

#КоеЕТвоетоПрашање?

—————————————————

21 септември 2021