Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Независниот академски синдикат (НАкС) ќе одржи прес-конференција во Културниот центар „Кино култура“ (ул. Луј Пастер, бр. 3, Скопје), на 30.10.2019 год. (среда) во 11.00 часот.

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) do të mbajë një konferencë për shtyp në Qendrën e Kulturës “Kino kultura” (rr. Luj Paster, nr. 3, Shkup), më 30.10.2019. (e mërkurë) në orën 11:00.

Në konferencën për shtyp do të prezantohet rezultatet e hulumtimit mbi strukturën e punonjësve në universitetet publike dhe institutet shkencore, nga të cilat shihen qartë pasojat e politikave shumëvjeçare joadekuate kadrovike në këto sektorë, veçanërisht në aspekt të kuadrit të ri mësimdhënës-shkencor.

Hulumtimi është realizua në kuadër të projektit “Transparenca dhe llogaridhënia financiare në arsimin e lartë dhe në shkencë në RMV”. Projekti është mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

Në konferencën për shtyp rezultatet e hulumtimit do t’i prezantojnë prof. dr. Mimoza Ristova, dhe prof. dr. Maja Stevanoviq. Konferencën për shtyp do ta udhëheqë prof. Maja Stevanoviq, kryetare  e SPA.