Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni kreu një hulumtim që u përqendrua në arsimin e bashkësive më të vogla etnike të vendit – turke, rome, serbe, vllahe dhe boshnjake. Temë e analizës është arsimi në gjuhët mësimore të bashkësive etnike, si dhe në lëndën zgjedhore Gjuha dhe kultura e bashkësisë.

Kjo analizë synon të hulumtojë dhe të hapë një diskutim, përveç të tjerash, edhe për atë se si janë vendosur masat për arsimin në gjuhët e bashkësive më të vogla etnike, cili është realizimi i mësimit të gjuhët e bashkësive më të vogla etnike, me çfarë sfidash përballet realizimi i këtyre masave, a ka pengesa dhe vështirësi, por edhe cilat janë perspektivat.

Shihni disa nga gjetjet e hulumtimit më poshtë, ndërsa analizën e plotë mund ta lexoni këtu: https://bit.ly/2Kxbmcs

—————————————————

3 Qershor 2020