Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

Në vend të zgjidhjeve selektive dhe paushalle, SPA kërkon zgjidhje sistemore të problemeve:

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

Konferencë për shtyp e Sindikatës së Pavarur Akademike

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) do të mbajë një konferencë për shtyp në Qendrën e Kulturës “Kino kultura” (rr. Luj...

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

http://fosm.mk/current-project/alarmantna-sostojba-so-kadrovskite-politiki-vo-visokoto-obrazovanie/

Arsimi dhe të rinjtë