Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Барања и препораки испратени до наделжните институции за преземање итни мерки за заштита во услови на криза и вонредна состојба

 

16.6.2020

Барање за постапување на Владата и јавните институции по однос на поднесени единаесет барања

 


 

Барања за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија

 

2.4.2020

Барање за унапредување на заштитата на населението во општина Шуто Оризари од ширењето на епидемијата со КОВИД-19 преку додавање на пунк за тестирање, дезинфекција и информирање  

 

3.4.2020

Одговор од Главниот координативен кризен штаб на барањето од 2.4.2020  

 

9.4.2020

Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во општината Шуто Оризари

 

15.4.2020

Ургенција за дополнување на Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба

 

16.4.2020

Одговор од Министерството за труд и социјална политика на барањето од 9.4.2020

 

22.4.2020

Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија  

 

22.4.2020

Известување од Владата на Република Северна Македонија по барањето од 22.4.2020  

 

27.4.2020

Одговор од Министерството за труд и социјална политика на ургенцијата од 15.4.2020  

 

29.4.2020

Одговор по даденото мислење од страна на Министерството за Здравство од 23.04.2020  

 

30.04.2020

Одговор од Министерство за здравство по однос на одговорот на мислењето од 29.04.2020  

 

6.5.2020

Барање за распишување на јавен оглас за нови концесионери во амбулантата Шуто Оризари, Здравствен дом – Скопје

 

6.5.2020

Барање за формирање комисија/секторско тело

 

10.6.2020

Одговор од МТСП на барање за формирање комисија/секторско тело од 6.5.2020

 


 

Барања и итни препораки испратени до надлежните институции за преземање на итни мерки за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба

 

27.03.2020

Барање до Главниот координативен кризен штаб при Владата и до Владата на РСМ за преземање на мерки на ЦСР, МВР и останатите институции за помош и поддршка на семејствата кои се соочуваат со семејно насилство, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19

 

03.04.2020

Барање до Владата на РСМ за овозможување на изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство и изрекување на овие мерки без одржување на рочиште, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19  

 

10.04.2020

Одговор на барањето од Министерството за труд и социјална политика

 

10.04.2020

Итни препораки за соработка и координација на надлежните институции за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба  

 


 

Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19

12.05.2020

Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19, како и донесување на одлуки и спроведување на буџетски промени во време на вонредна состојба и за справување со пандемијата на COVID-19

 

13.05.2020

Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија

 

22.05.2020

Барање за унапредување во планирањето и спроведувањето на трите пакети на економски мерки за надминување на економските последици од кризата предизвикана од COVID-19 – До Влада и до Министерство за финансии на РСМ  

 

26.05.2020

Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија

—————————————————

9 јуни 2020