Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Donacioni i shportave të para 120 litërshe për mbeturina, iu dha popullatës rome nga Bairi i Epërm. Me donacionin, amvisëritë janë të detyruara t’i hedhin rregullisht mbeturinat komunale në vendin specifik të dakorduar në bashkëpunim me NK “Komunalec” nga  Manastiri. Janë planifikuar të dhurohen gjithsej 35 kosha në periudhën vijuese, gjë që do të jetë një hap përpara në trajtimin e problemeve të qytetarëve të Bairit të Epërm, si dhe në ruajtjen e mjedisit jetësor.

Në anën tjetër, Shoqata Rajonale Gjeografike “GJEOSFERA” – Manastir, me mbështetje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni gjatë vitit 2021. do t’i furnizojë familjet me qese për mbeturina dhe kështu të sigurojë qëndrueshmërinë e aksionit.

# ИнаБАИРОТсеМОЖЕ

—————————————————

12 Prill 2021