Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni, në kuadër të Konceptit të Partneriteteve në Komunitete për Avancimin e Demokracisë Lokale, Rrjeti i LAG-eve me seli në Krivogashtani, në vitin 2019 realizoi projektin “Së bashku për mbrojtjen e mjedisit” në komunën e Manastirit.

Një nga qëllimet e projektit ishte krijimi dhe dorëzimi i një dokumenti në komunën e Manastirit me rekomandime për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ujit dhe tokës si dhe për mbrojtjen, rregullimin dhe avancimin e zonave të mbrojtura dhe ngritjen e vetëdijes publike.

Sipas dokumentit me rekomandime dhe në përputhje me prioritetet e Komunës së Manastirit, deri më tani janë pranuar 3 (tre) nga 9 (nëntë) rekomandimet e propozuara:

  1. Futja e transportit publik ekologjik me standardin “Euro 6” – https://bit.ly/3nJpn8j
  2. Subvencionimi për të përmirësuar cilësinë e ajrit të ambientit – https://bit.ly/3bQTBnB dhe https://bit.ly/3qog3In
  3. Zhvillimi i Artit të Gjelbër – https://bit.ly/2XCld7h

Të gjitha rekomandimet e dorëzuara nga Rrjeti i LAG-eve mund të gjenden në dokumentin më poshtë.

Masat e propozuara për programin për mbrojtjen e mjedisit jetësor në komunën e Manastirit për vitin 2020

—————————————————

14 Janar 2021