Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Управниот одбор на Фондацијата Отворено општество – Македонија избра 10 проекти на граѓански организации и активистички јадра на кои ќе им бидат доделени грантови од Повикот за доделување грантови на граѓански организации и активистички јадра кои активно работат и /или имаат интерес да работат во областа климатски промени. Грантовите се дел од активностите кои Фондацијата Отворено општество – Македонија ги спроведува во рамки на концептот Зелен скок – Партнерства за климатска акција.

Грантовите се во вкупен износ од $80.000.

Граѓанска организација / активистичко јадро Наслов на проектот Одобрен буџет
Владимир Сикавица -Активистичка волонтерска иницијатива „Сметлана“ Чисто Водно $4.350
Nderim  Pollozhani Родното место не се сака со смет $3.500
ЛОЕСЈЕ Битола ЧИСТИ ПОВЕЌЕ, ВАЛКАЈ ПОМАЛКУ! $12.760
Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп Климатска правда за маргинализираните граѓани $13.000
Стрип центар на Македонија-Велес Креативна стрип кампања “МАКЕДОНИЈО, ЗЕЛЕНА ПАК КЕ БИДЕШ!“ $4.761
Здружение за заштита и едукација на деца и млади Рома Прогрес -Скопје Зачувај ја чиста својата животна средина $5.580
Рурална Коалиција Куманово Климатска акција за климатските промени во земјоделството $8.520
ПРВ СКОПСКИ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД Скопје Петтиот елемент $12.229
Медиа Плус Штип Утопија? Зелен Исток, бистри води $8.179
Петар Стевановиќ (неформална група За почиста Македонија) ЕКО ТУРА Македонија – Не за ѓубре, да за акција! $7.121

—————————————————

29 април 2021