Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Институционализација на правното зајакнување

Семинар за правно зајакнување

Фондацијата Отворено општество – Македонија во периодот од 8 до 11 јули 2019 година во Охрид, одржа Семинар за правно...

Институционализација на правното зајакнување

Нова веб-страница со совети за правно зајакнување на граѓаните

Основата на концептот на правно зајакнување е дека луѓето можат самостојно да го користат правото за да најдат конкретни решенија...

26Окт. 2018

Обука за параправници

Фондацијата Отворено општество – Македонија континуирано работи на зајакнување на знаењето и вештините на параправниците кои обезбедуваат помош и поддршка…

Види ги сите минати настани Види ги сите реакции