Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Si rezultat i përpjekjeve të Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe mbështetjes nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Maqedonia e Veriut është vendi i parë në Ballkanin Perëndimor që e ka përfshirë fushën prioritare Qasja në drejtësi në Planin e katërt Kombëtar të Veprimit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur 2018-2020 nëpërmjet dy angazhimeve për qasje të barabartë në drejtësi.

Përfshirja e Qasjes në drejtësi, përveç të gjithë qytetarët, është e një rëndësie të veçantë për komunitetet e margjinalizuara.

Shikoni video-storjen e Partneritetit për Qeverisje të Hapur se si fuqizimi ligjor dhe qasja në drejtësi e Stacionit PET (anëtar i Rrjetit joformal të Fuqizimit Ligjor) mundësoi adresimin sistematik të një problemi të kahershëm të qytetarëve të komunitetit rom në Prilep.

—————————————————

6 Prill 2022