Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Dialogu strukturor e përfaqëson komunikimin dhe bashkëpunimin e përbashkët midis institucioneve, shoqërisë civile dhe qytetarëve. Qëllimi i dialogut strukturor është që shoqëria civile dhe qytetarët të marrin pjesë në krijimin e politikave që janë të rëndësishme për jetën e tyre.

Dialogu strukturor ofron shumë përfitime për qytetarët dhe shoqërinë civile:

Të gjitha këto përfitime do të mundësohen përmes projektit “Dialog me organizatat qytetare – Platformë për pjesëmarrje strukturore në integrimin në BE”, qëllimi i të cilit është të sigurojë pjesëmarrje esenciale dhe strukturore të shoqërisë qytetare, e cila i shpreh qëndrimet e qytetarëve për reformat kryesore sektoriale në procesin e pranimit në BE.

Shikoni videon për më shumë informacion në lidhje me dialogun strukturor këtu:

 

Nëse dëshironi të informoheni për atë se si ta regjistroni organizatën tuaj në Platformën e Dialogut Strukturor të BE-së dhe si të merrni pjesë në krijimin e politikave në procesin e anëtarësimit në BE, ndiqni ueb-faqen e projektit – www.dijaogkoneu.mk si dhe faqen në Facebook të Dialogu drejt BE-së.

—————————————————

27 Korrik 2020