Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Структурниот дијалог ја претставува заедничката комуникација и соработка помеѓу институциите, граѓанското општество и граѓаните. Целта на структурниот дијалог е граѓанското општество и граѓаните да учествуваат во создавање на политики кои се значајни за нивниот живот.

Структурниот дијалог нуди многубројни придобивките за граѓаните и граѓанското општество:

Сите овие придобивки ќе бидат овозможени преку проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ чија цел е да овозможи суштинско и структурно учество на граѓанското општество кое ги одразува ставовите на граѓаните за клучните секторски реформи во процесот на ЕУ.

Погледнете го видеото за повеќе информации врзани со структурниот дијалог тука:

 

Доколку сакате да се информирате за тоа како да ја регистрирате вашата организација на Платформата на структурниот дијалог на ЕУ и како да учествувате во креирање на политики во процесот на пристапување кон ЕУ, следете ја веб страницата на проектот – www.dijaogkoneu.mk како и на фејсбук страната Дијалог кон ЕУ.

—————————————————

27 јули 2020