Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Doracaku për mbajtjen e shqyrtimit publik në kontest administrativ është rezultat i mbështetjes së gjyqësisë administrative në zbatimin e ndryshimeve të reja ligjore në Ligjin për Kontestet administrative. Me këtë risi ligjore, duke e rritur efektivitetin e Gjykatës Administrative të RMV-së do të rritet mbrojtja e të drejtës administrative. Qëllimi i Doracakut është të ndihmojë gjyqtarët administrativë në zbatimin e parimit të mbajtjes së shqyrtimit publik publike në një kontest administrativ, i cili po bëhet rregull në gjyqësinë administrative në Maqedoni dhe të ndihmojë gjyqtarët administrativë në punën e tyre të përditshme.

Tekstin e plotë të doracakut mund ta gjeni këtu

Doracakun është përgatitur si pjesë e projektit “Drejtësi administrative sipas standardeve evropiane”, që implementohet nga Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike, ndërsa i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

Lexoni më shumë rreth projektit këtu: https://bit.ly/3gOzztt

***

“Drejtësi administrative sipas standardeve evropiane” është njëri nga 15 projektet e organizatave të shoqërisë civile të mbështetura nga FSHM-ja për zbatimin e aktiviteteve që do të kontribuojnë për ta kuptuar më mirë procesin e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

—————————————————

11 Gusht 2020