Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Со транспарентност и отчетност на институциите ќе се обезбедат суштински промени и креирање отворено општество

Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и Министерот без ресор задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност во Владата на Република Северна Македонија, Роберт Поповски, потпишаа Меморандум за соработка  со кој се обезбедува поддршка за креирање и имплементација на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија.

Меморандумот за соработка предвидува поддршка за изработка на експертска анализа на состојбите како и формирање работна група од институциите и граѓанското општество со цел да се креира што посеопфатна Стратегија за транспарентност на Владата, во која се вклучени сите релевантни страни. Стратегијата понатаму, преку јавни дискусии ќе биде споделена за консултација и со граѓанското општество, приватниот сектор и научно-образовните институции.

Со креирањето на овој стратешки документ, правилата на комуникација на институциите со граѓаните и начелата на транспарентност ќе бидат операционализирани.

За Фондацијата Отворено општество – Македонија градењето на динамични и толерантни општества, чиишто власти се отчетни, а граѓаните активно ја контролираат и коригираат работата на власта и учествуваат во донесувањето одлуки, е императив. Креирањето на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија со директна инволвираност на граѓанското општество и секако нејзината доследна имплементација се чекор напред кон суштински и системски промени со цел подобрување на животот на граѓаните, особено на припадниците на маргинализираните групи.

—————————————————

12 јуни 2019