Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на проектот Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование, Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор објавува конкурс за стипендирање на 315 ученици Роми запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година. Целта на овие стипендии е преку намалување на финансискиот товар на најранливите ромски семејства поврзан со школувањето на нивните деца да се обезбеди поголема вклученост на Ромите во основното образование, редовна посета на наставата и успешен премин во следните одделенија. Конкурсот за стипендирање е финансиран од Европската Унија.

 

Основни информации за стипендијата

 

Можност за пријавување на конкурсот имаат:

 

Повеќе информации за конкурсот и пријавата можете да најдете на линкот подолу.

 

            
Дополнителни документи :
Целосен конкурс и пријава

—————————————————

15 ноември 2019