Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Традиционалниот настан Speech4Teachers организиран од Фондацијата Отворено општество-Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ годинава е посветен на одбележувањето на Меѓународниот ден на учителот.

Преку обраќањата на неколку образовни експерти, практичари и креатори на образовни политики, ќе проговориме за улогата на учителите во образованието и развојот на децата.

На настанот ќе се обратат:

Настанот ќе се одржи во среда на 7 октомври 2020г., со почеток во 13 часот, во надворешната сала на Хотелот Александар Палас во Скопје и истиот е дел од проектот „Образование на помалите етнички заедници“ чијшто носител е Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 

ЗА ПРОЕКТОТ

Фондацијата Отворено Општество – Македонија (ФООМ) го спроведува проектот „Образование на помалите етнички заедници“ во партнерство со  Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”- Македонија и Управата за развој на образованието на јазиците на малите етнички заедници и Бирото за развој на образованието.

Проектот поаѓа од заложбите за активно граѓанство и социјална кохезија како предуслови за градење демократско општество и се потпира на убедувањето дека инвестирањето во квалитетно образование за сите е најефикасен начин да се стигне до таму. Образованието претставува клучен промотор на социјалната кохезија, а училиштата како природни средини во која етничките, културните и јазичните различности се разбираат, промовираат и вреднуваат како предност, места  каде  сите ученици треба да се чувствуваат добредојдени и да имаат можност да ги постигнат своите целосни потенцијали за учество, учење и напредување.