Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На покана на тимот од Европската училишна мрежа (European Schoolnet) кој ја координира Платформата подобар интернет за децата Better Internet for Kids Platform во име на Европската Комисија, Фондацијата Отворено општество-Македонија организираше консултативни сесии за прибирање на мислењето на различни чинители за нивните приоритети за промоција, заштита, почитување и уживање на правата на децата во дигиталниот свет. Целта на овие консултации беше да се прашаат децата и младите за можностите, за предизвиците и потенцијалните ризици кои ги имаат онлајн, но и да им се даде појасна слика на креаторите на политики во ЕУ за чекорите кои се преземаат за да се обезбеди дека Дигиталната декада ќе одговара за сите деца и млади во Европа.

Вкупно  41 ученик (основци, средношколци, ученици Роми и деца со посебни образовни потреби како и 8 родители) учествуваа на 3 онлајн и 2 консултативни сесии со физичко присуство кои беа организирани од 1 основно училиште („ООУ Христијан Карпош“ од с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане) и 3 граѓански организации (Ресурсен Центар за родители на деца со посебни потреби, Центарот за образовна поддршка Дендо Вас и Младинскиот образовен форум -Скопје.

Придонесот на учесниците стана дел од извештајот  „Како да се направи Декадата на Дигитална Европа погодна за децата и младите луѓе?“ достапен на https://www.betterinternetforkids.eu/digitaldecadereport

—————————————————

10 декември 2021