Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Фондација Отворено општество-Македонија во период од 12 месеци, започнувајќи од март 2020 год., ќе го спроведува проектот ,,Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво”. Проектот има за цел да придонесе кон унапредување на доброто владеење на локално ниво преку:

Поконкретно, активностите кои ќе се спроведуваат во 5 пет општини вклучуваат:

Активностите се дел од ,,Проектот за граѓанско учество” спроведуван од Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute- EWMI), финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

—————————————————

8 април 2020