Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni, në një periudhë prej 12 muajsh, duke filluar nga marsi i vitit 2020, do ta implementojë projektin “Sisteme të forcuara të integritetit për ta luftuar korrupsionin në nivelin lokal”. Projekti synon të kontribuojë në avancimin e qeverisjes së mirë në nivelin lokal përmes:

Më konkretisht, aktivitetet që do të zbatohen në 5 (pesë) komunat përfshijnë:

Aktivitetet janë pjesë e “Projektit për pjesëmarrje qytetare” të realizuar nga Instituti East West Management (EWMI), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

—————————————————

8 Prill 2020