Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Иако мерката притвор е често употребувана мерка за обезбедување, надлежните органи во Северна Македонија немаат спроведено темелни истражувања за употребата на истата и влијанието кое таа го има.

Коалицијата „Сите за правично судење“ во рамки на проектот „Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса“ ја истражи примената на мерката притвор во земјата и направи компаративен преглед со праксата на судските системи во Европа и насоките и препораките од Европската Унија, Советот на Европа и Обединетите Нации. Анализата на податоците е подготвена со цел да се дијагностицираат причините и проблемите врзани со примената на мерката притвор како најстрога мерка за обезбедување, да овозможи јавна дебата, и да придонесе кон соодветна имплементација на препораките од ЕУ и Советот на Европа во поглед на владеењето на правото.

 

Дел од наодите погледнете тука, а целосната анализа можете да ја најдете тука: https://bit.ly/30Uonq1

***

„Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса” е еден од 15-те проекти на граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.