Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На линковите подолу можете да најдете многу корисни информации, насоки и совети изработени од Здружението за Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ.

 1. Covid-19 Повик за акција: Што можете да направите на ниво на заедница за да се промовира социјалната солидарност во време на физичко дистанцирање
 2. Бременост во време на епидемијата со COVID-19
 3. Доење и грижа за новороденото во време на епидемијата со COVID-19
 4. Совети за тоа како треба да разговарате со Вашите деца, членовите на Вашата заедница, семејство, пријатели, со цел да се намали стравот, стигмата и дискриминацијата поврзана со новиот коронавирус COVID – 19
 5. Родителство за време на пандемијата со Ковид-19
  5.1. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 1) – Време за еден на еден
  5.2. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 2) – Останете позитивни
  5.3. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 3) – Направете план/структура
  5.4. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 4) – Лошо однесување
  5.5. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 5) – Останете смирени и справувајте се со стресот
  5.6. Родителство во време на епидемијата со Covid-19 (ДЕЛ 6) – Разговор околу Covid-19

—————————————————

1 април 2020