Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në linket e mëposhtme mund të gjeni informacione, udhëzime dhe këshilla shumë të dobishme, të zhvilluara nga Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave ESE.

  1. Covid-19 Thirrje për aksion:Çfarë mund të bëni në nivel të bashkësisë për ta promovuar solidaritetin shoqëror në një kohë të distancës fizike
  2. Shtatzënia në kohën e epidemisë së COVID-19
  3. Gjidhënia dhe kujdesi për të porsalindurit në kohën e epidemisë së COVID-19
  4. Këshilla se si të bisedoni me fëmijët tuaj, anëtarët e bashkësisë tuaj, familjes suaj, miqtë tuaj me qëllim që të zvogëlohet frika, stigma dhe diskriminimi që lidhen me koronavirusin e ri COVID – 19
  5. Kujdesi prindëror në kohën e pandemisë së Covid-19

5.1. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 1) – Koha për një me një
5.2. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 2) – Qëndroni pozitivë
5.3. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 3) – Bëni plan/strukturë
5.4. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 4) – Sjellja e keqe
5.5. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 5) – Qëndroni të qetë dhe sfidoni stresin
5.6. Kujdesi prindëror në kohën e epidemisë së Covid-19 (PJESA 6) – Bisedë rreth Covid-19

—————————————————

1 Prill 2020