Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Од јануари до март 2020, Хелсиншкиот комитет за човекови права заедно со здружението Гласен текстилец, овозможи правна и параправна помош за 171 случаи низ државата и поднесе четири барања за вонреден инспекциски надзор.  За повеќе детали околу состојбата со правата на текстилните работнички во овој период, погледнете го инфографикот.

Инфографик #1 за состојбата со работничките права јан март 2020

—————————————————

14 мај 2020