Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ShJRM-ja ofron mbështetje juridike për organizatat lokale të shoqërisë civile dhe aktivistët për t’i forcuar kapacitetet e tyre dhe për të ndërmarrë aktivitete juridike për të mbrojtur mjedisin jetësor nga ndikimet e hidrocentraleve të vogla.

Të gjitha organizatat lokale të shoqërisë civile ose aktivistët që kanë nevojë mund të paraqiten për këshillim juridik, i cili do të ofrohet duke përgatitur mendim juridik, përmes formularit që gjendet në https://forms.office.com/r/TJ7fiJr3N9

***

Aktivitetet për përgatitjen e mendimeve juridike për hidrocentralet e vogla realizohen në kuadër të projektit “E drejta për mbrojtje nga ndikimi negativ i hidrocentraleve të vogla në Maqedoni”, i financuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

—————————————————

18 Tetor 2021