Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shkolla fillore “Liria” – Tetovë ka mure të zbukuruara: një mural që përcjell mesazhin e vlerës së dijes, si arma më e fortë për një të ardhme më të mirë.

Aktiviteti u krye nga një grup aktivistësh nga Tetova me mbështetje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

Shikoni si duket murali këtu:

—————————————————

24 Dhjetor 2020