Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në periudhën katër mujore, në platformën në internet govornaomraza.mk janë dorëzuar 298 denoncime në kategori të ndryshme, me ç’rast ka një rritje të dukshme të denoncimeve në krahasim me vitin 2019.

Pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, fokusi i zgjedhjeve parlamentare, të cilat u paralajmëruan për muajin prill, u zhvendos në monitorimin e gjuhës së urrejtjes në bazë të një kategorie të re mbrojtëse – gjendjes shëndetësore.

Në infografikun më poshtë janë dhënë rezultatet e monitorimit të kryer të gjuhës së urrejtjes në periudhën 1 janar – 30 prill 2020, me fokus në tre komunat pilot: Shtip, Manastir dhe Tetovë.

—————————————————

9 Korrik 2020