Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Megjithëse nuk ka informacion mbi efektet e paketës së parë dhe të dyta të masave ekonomike, lind pyetja se çfarë kontributi do të kenë masat e treta ekonomike për përballje me krizën e shkaktuar nga COVID-19.

Ai ishin autoritetet transparente në shpërndarjen e fondeve, në lidhje me atë se kush dhe sa fitoi, prej ku u morën fondet dhe sa prej tyre u përdorën, shihni infografikun e përgatitur nga Shoqata ESE.