Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Përmes programit për kontrolle sistematike shëndetësore të nxënësve dhe studentëve në vitin 2017, Ministria e Shëndetësisë nuk ofron mbulim adekuat me shërbime shëndetësore për kategoritt më të rrezikuara të fëmijëve dhe të rinjve.

Më shumë informata lexoni në infografikun më poshtë, të përgatitur nga Shoqata ESE.

—————————————————

25 Qershor 2020