Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Преку програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во 2017 година, Министерството за здравство не обезбедува соодветен опфат со здравствени услуги на најранливите категории на деца и млади.

Повеќе информации прочитајте во инфографикот подолу, изработен од Здружението ЕСЕ.

—————————————————

25 јуни 2020