Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

“LAG AGRO LIDER” kreu një hulumtim në terren në komunat e Krivogashtanit, Dollnenit, Krushevës dhe Mogillës në lidhje me qëndrimet e banorëve të zonave rurale për procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Shihni disa nga gjetjet më poshtë.

Më shumë informacion mbi qëndrimet e banorëve të zonave rurale mund të gjeni në analizën “BE nga objektivi i njerëzve nga zonat rurale“.

—————————————————

15 Qershor 2020