Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ЛАГ АГРО ЛИДЕР спроведе теренско истражување во општините Кривогаштани, Долнени, Крушево и Могила врзано со ставовите на жителите од руралните средини за процесот на интеграција на Северна Македонија во Европската Унија.

Дел од наодите погледнете подолу.

Повеќе информации за ставовите на жителите на руралните средини можете да најдете во анализата “ЕУ од објективот на луѓето од руралните средини“.

—————————————————

15 јуни 2020