Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

“GLASEN TEKSTILEC” zhvilloi anketa dhe e analizoi qasjen në drejtësi të qytetarëve në Rajonin Lindor. Janë konstatuar shkelje të shumta të lirive dhe të drejtave të përgjithshme të qytetarëve, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në pozicionin e tyre ekonomik dhe shoqëror në shoqëri.

Shihni disa nga gjetjet më poshtë, ndërsa më shumë informacione lexoni në analizën “Qasja në drejtësi në Rajonin Lindor” që gjendet këtu: https://bit.ly/2CV3IIL

—————————————————

28 Korrik 2020