Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ спроведе анкети и направи анализа за пристапот до правда на граѓаните во источниот регион. Констатирани се бројни прекршувања на севкупните слободи и права на граѓаните кои задираат директно до нивната економска и социјална положба во општеството.

Дел од наодите погледнете подолу, а повеќе информации прочитајте во анализата “Пристап до правда во источниот регион” достапна тука: https://bit.ly/2CV3IIL

—————————————————

28 јули 2020