Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Програмата за јавно здравство на Фондациите Отворено општество објавува повик за доставување писмо за намера од страна на организации, неформални групи и мрежи во Македонија и Романија за поддршка на проекти за менување на доминантните наративи за Ромите кои влијаат на ставовите и однесувањето на здравствените работници кон пациентите Роми.

Со цел да се подобрат здравствените резултати и квалитетот на услугите достапни за пациентите Роми, Програмата за јавно здравство ќе додели поддршка за проекти кои се однесуваат на трансформирање на ставовите и разбивање на стереотипите кон Ромите кај здравствените работници.

Заинтересираните треба да ги испратат своите писма со намера најдоцна до 15 март 2018 година преку онлајн формуларот достапен на линкот подолу.

Повеќе информации и детали за повикот можете да најдете на линкот.

                  
      

—————————————————

15 март 2018