Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Грантисти 2018

Граѓаните за иднината

Грантист
Намена
Сума
Установа Центар за современи уметности Скопје, Скопје
Урбани акции за ЗАЧЕКОРИ НАПРЕД
430.686,48
Рурална коалиција Куманово, Куманово
Македонскиот аграр на патот кон заедничка земјоделска политика на ЕУ - предизвици и можности
264.051,83
НВО Инфоцентар, Скопје
ЕУрека
650.644,22
ХЕРА -Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје
Граѓаните за иднината
161.507,43
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Придобивките за РМ од членство во ЕУ по однос на здравјето, здравствената заштита на граѓаните и по однос на инклузија на Ромите
179.452,70
Цивил - Центар за слобода, Скопје
ДА, за европска иднина
512.722,00
Здружение на граѓани „Младински образовен форум“, Скопје
Младинска кампања МИСЛИ на ГЛАС
501.954,84
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Придобивките од пристапувањето во Европската Унија
501.288,30

Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации

Грантист
Намена
Сума
Здружение на млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ, Скопје
Активности за унапредување на инфраструктурните и техничко-технолошките капацитети на основните училишта од Чешиново-Облешево и Богданци
552.002,01
Центар на активни граѓани АКТИВО Велес, Велес
Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции
485.776,53
Здружение за локален развој АКЦИЈА ПЛУС Ресен, Ресен
Ефикасни локални институции
442.979,00
Центар за одржлив развој на заедницата - Дебар, Дебар
Зголемување на квалитетот на јавните услуги на локално ниво преку имплементација на Е-услугите во општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа
538.658,53
Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО Скопје, Скопје
Транспарентна и ефикасна локална власт - услов за развој
511.295,17
Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА, Куманово
Пристапни и достапни - Јавни информации и услуги
542.655,43

Граѓанско учество за општествена кохезија

Грантист
Намена
Сума
Румена Бужаровска
ПичПрич - вечер на раскажување женски приказни
86.393,66
Темплум ДООЕЛ Скопје, Скопје
Поддршка на интернет порталот „Окно“ за 2018 година
512.722,00
ТРД Радио Канал77, Штип
Македонија не е само Скопје
312.760,42
ТРД ТВ Коха ДООЕЛ, Тетово
Образованието на лицата со посебни потреби во Општина Тетово
256.361,00
Ромски културен и медиа центар „Бариканипе“, Скопје
Запознајте ја вашата сосетка Ромка
256.361,00
ТРД Телевизија Плус ДОО, Куманово
Развој на општествена одговорност
307.633,20
ТРД ТВ студио „Тера“ Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, Битола
Виртуелен свет
302.505,98
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струга, Струга
Зајакнување на улогата на граѓаните за активно учество во општеството
393.770,50
Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен работник - Прилеп, Прилеп
Проект 189 - Подобрување на работните услови на домашните работници во локалните заедници во Прилеп и Штип
507.594,78
Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН, Скопје
Кампања за подигнување на јавната свест за органодарителство
440.787,10
Рурална коалиција Куманово, Куманово
Родовата перспектива и локалните граѓански организации вклучени во локалните политики за земјоделство и рурален развој
432.429,73
Национален младински совет на Македонија, Скопје
Зошто Закон за млади во РМ?
508.620,22
Здружение на граѓани Буден Театар, Скопје
Мижи! Замисли промена
287.124,32
Здружение за еднакви можности и меѓуетничка соработка АЛ-МА, Скопје
Децата не прават разлика
237.903,01
Здружение за рурален развој Локална акциона група Агро Лидер, Кривогаштани
Заедно остваруваме!
208.882,94
Центар за економски анализи - ЦЕА, Скопје
Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локалните политики во Општина Сопиште
266.615,44
Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА Струга, Струга
Заедничка платформа за култура „Култура од сите до сите“
307.530,66
Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје, Скопје
Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје, Скопје
278.664,41
Здружение за заштита и едукација на деца и млади „Роми“ Прогрес, Скопје
Здружени млади за позитивни промени
256.873,72
Мултикултура, Тетово
Преку стручното образование до вработување
252.259,22
Аделаид Каришиќ
Младите Бошњаци и локалната самоуправа
276.869,88
Александра Милевска Танеска
Заедно се грижиме за нашата средина
307.633,20
Хазизе Јонузи
И јас имам право на достоинствен живот
307.633,20
Сијка Пиштолова
Зелена енергија - решение за иднината
235.852,12
Здружение на граѓани Ромаверзитас, Скопје
Биди дел од заедницата - Дебатирај!
256.104,64
ЗГ Институт за Алцхајмерова болест и невронаука, Скопје
Подигнување на јавната свест за Алцхајмеровата болест и општествена реинтеграција на заболените и нивните семејства
230.212,18
Здружение на граѓани ЛЕГИС Скопје, Скопје
Младите делуваат за солидарност
366.596,23
Здружение на правници Легал Тинк, Штип
#СтудентскиАктивизам
251.233,78
Нела Витошевиќ
Стипендија за учество на школата Директорс Лаб на Линколн центар театар
221.752,27
Установа Центар за современи уметности Скопје, Скопје
Креативен/уметнички активизам
1.025.444,00
Ангел Димитриевски
Препознавање и дејствување за врсничко насилство и вознемирување преку театар
256.155,91
Југослав Спасиќ
Еко Графит Фест за поголема урбана свест
205.088,80
Шпенди Салија
Музикотерапија, психо-социјални работилници за деца со попреченост и нивните родители
213.651,26
Ѓорѓе Јовановиќ
Единица за брзи артивистички интервенции
230.724,90
Тошо Филиповски
Преку таквото 2!!!!
205.088,80
Андреј Митевски
Собери ѓубре, направи Уметност
207.652,41
Адем Сулејманоски
Ленд арт и креативни акции врз оштетена инфраструктура
210.216,02
Гоце Стојановски
Ајде да ја зачуваме автентичноста на староградската македонска архитектура
171.761,87
Тихомир Топузовски
Простори на политичка идентификација, мобилизација и поделби (Случај на градот Скопје)
220.470,46
Горан Костовски
Селебрејт Лајф - Емоции за еден град
220.470,46
Искра Димитрова
Библиографија на едно дело
227.494,75
Филип Јовановски
Ослободување на Скопје - изложба и акција во јавен простор
194.834,36

Граѓанското општество креира јавни политики

Грантист
Намена
Сума
ЕВРОТИНК - Центар за европски стратегии - Скопје, Скопје
Година на шансата - низ иглени уши
3.076.332,00
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
За правда - Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување
1.281.805,00
Транспарентност Македонија, Скопје
Вклученост на Платформата во набљудување и дебатирање на борба против корупцијата во РМ
1.281.702,46
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ Скопје, Скопје
ЗСЗД под лупа: Следење на спроведувањето на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација
1.244.889,02
Метаморфозис, Скопје
Вистиномер.мк
1.025.444,00

Здравствени политики базирани на права

Грантист
Намена
Сума
Фондација ИДЕА Југоисточна Европа, Скопје
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.507.402,68
ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.538.166,00
Асоцијација за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ“, Тетово
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.522.784,34
Здружение на просветни работници за заштита на правата на жените и децата -ЛИЛ, Скопје
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.281.805,00
НВО КХАМ Делчево, Делчево
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.504.839,07
Национален ромски центар, Куманово
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
1.248.478,07
Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби, Скопје
Психолошка поддршка на семејствата со деца со посебни потреби и сиблинзи
461.449,80
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници - Скопје, Скопје
Унапредување на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници
4.984.580,74
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Институционална поддршка за ЕСЕ
17.176.187,00
ХОПС - Опции за здрав живот, Скопје
Институционална поддршка за ХОПС
7.562.649,50
ХОПС - Опции за здрав живот, Скопје
Мониторинг на спроведувањето на превентивните програми за унапредувањето на здравјето на лицата кои користат дроги
5.639.942,00
Здружение за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ, Скопје, Скопје
Ракотворби за вас
3.076.332,00
Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР, Скопје
Јакнење на организациски капацитети на СТАР-СТАР
1.794.527,00

Меѓуетничка интеграција во образованието

Грантист
Намена
Сума
ООУ „Ј.Х. Песталоци“, Скопје
Награда во дидактички и други материјали и опрема за училиштето во кое работи првонаградениот одделенски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси“
50.000,00
ОУ „Григор Прличев“, Охрид
Награда во дидактички и други материјали и опрема за училиштето во кое работи второнаградениот одделенски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси“
40.000,00
ООУ „Рајко Жинзифов“, Горно Оризари, Велес
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи третонаградениот одделенски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
30.000,00
ООУ „Кузман Јосифовски Питу“, Кичево
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи првонаградениот предметен наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
50.000,00
ООУ „Јан Амос Коменски“, Скопје
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи второнаградениот предметен наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
40.000,00
ООУ „7-ми Марси“, Липково
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи третонаградениот предметен наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
30.000,00
СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“, Битола
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи првонаградениот средношколски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси
50.000,00
СОУ „Никола Карев“, Струмица
Награда во дидактички и др. материјали и опрема за училиштето во кое работи третонаградениот средношколски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
30.000,00
СУГС „Орце Николов“, Скопје
Награда во дидактички и други материјали и опрема за училиштето во кое работи второнаградениот средношколски наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни пракси”
40.000,00
Здружение за поддршка на деца и млади соразличности СИНАТА ПТИЦА - Скопје, Скопје
До инклузивност со соработка
256.361,00
Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост - Струмица, Струмица
Инклузијата не е илузија
254.822,83
Дендо Вас, Центар за образовна поддршка, Скопје
Образование за сите
256.361,00
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Велес,Велес
Другаруваме, спознаваме, учиме, напредуваме
256.053,37
ОУ Браќа Рамиз и Хамид, Скопје
Ода на радоста
205.088,80
ПОУ Дитуриа, Скопје
Зелен Сарај наш, е нај, нај!
205.088,80
ООУ Рајко Жинзифов, Оризари Велес, Горно Оризари
Растеме заедно
199.038,68
ООУ Светозар Марковиќ, с. Старо Нагоричане
Не еден до друг - еден со друг
200.628,12
ООУ Ванчо Прке, Делчево
Учење и запознавање преку заедничко дружење во современи услови
138.434,94
ООУ Петар Здравковски Пенко, Скопје
Врсничко насилство - булинг
204.576,08
ООУ Васил Главинов, Велес
Социјална кохезија - клуч на успех
204.986,26
ООУ Мурат Лабуништи, с. Лабуништа
Заедно можеме повеќе
205.088,80
ООУ Страшо Пинџур, с. Јосифово
Градиме училиште во кое сплотени постигнуваме повисоки цели
164.840,12
ООУ Мите Богоевски , Ресен
Среќни деца, задоволни родители, функционално училиште
203.704,45
Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Скопје
Административна и програмска поддршка
1.281.805,00
Заедници за учење
Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, Скопје
1.025.444,00
Здружение на граѓани „Младински образовен форум”, Скопје
Студентски домови без корупција
2.589.246,10

Младинска ангажираност

Грантист
Намена
Сума
Здружение на граѓани „Младински образовен форум“, Скопје
Младинска ангажираност
5.127.220,00
Младинска Асоцијација ИМКА Битола, Битола
Програма за развој на млади ГЛОУ и УМЛП
475.447,11
НВО Граѓански развој - ГР, Липково-Куманово
Да ги тргнеме маските. Нашите лица се прекрасни
512.209,28
Здружение за волонтеризам Волонтерски центар, Кисела Вода
Без расправање
502.467,56
Пактис Здружение Центар за стратегии и развој, Прилеп
Активирај се против омразата и лажните вести
507.082,06
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје, Скопје
Право на говор НЕ е право на говор на омраза
512.670,73
Сојуз на извидници на Македонија, Скопје
Градење на културни мостови помеѓу младите од источна и западна Македонија
510.671,11
Прв скопски извиднички одред, Скопје
Меѓукултурен дијалог во движење
405.050,38

Мрежна стратегија за правно зајакнување

Грантист
Намена
Сума
НВО КХАМ Делчево, Делчево
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
5.524.066,83
ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија назаедниците, Скопје
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
3.691.598,40
Национален ромски центар, Куманово
Унапредување на здравствената заштита за Ромките
2.819.971,00
Романо Чачипе Скопје, Скопје
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
1.583.131,72
НВО КХАМ Делчево, Делчево
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
256.361,00
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
99.621,88
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопј
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
153.816,60
Здружение Избор Струмица, Струмица
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
76.908,30
ХОПС - Опции за здрав живот, Скопје
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
97.929,90
ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија назаедниците, Скопје
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
127.872,87
Македонско здружение на млади правници, Скопје
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
122.540,56
ХЕРА -Асоцијација за здравствена едукацијаи истражување, Скопје
Примена на иновативни начини за финансирање на активности за правно зајакнување
153.816,60
Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
Правна клиника за ранливи групи
1.006.473,29
Македонско здружение на млади правници, Скопје
Унапредување на про боно правна помош и алтернативните начини на решавање на споровите во РМ
1.132.295,26
Асоцијација за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ“, Тетово
Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда
2.077.754,63
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Стандардизирање и одржливост на обезбедување на различни видови на бесплатна правна помош
2.002.948,49
Национален ромски центар, Куманово
Пристап до правда во Македонија
637.723,62
Младински културен центар - Битола, Битола
Пристап до правда во Македонија
516.311,05
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Пристап до правда во Македонија
700.019,35
Избор - Струмица, Струмица
Пристап до правда во Македонија
369.159,84
ЕХО - Едукативно-хуманитарна организација, Штип
Пристап до правда во Македонија
371.467,09
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Правно зајакнување на текстилните работници за самозастапување
2.050.888,00
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници - Скопје, Скопје
Преточување на Цел 16.3 од глобалните цели на ООН за одржлив развој на национално ниво
1.347.946,14

Поддршка на Македонија за интеграција во ЕУ и НАТО

Грантист
Намена
Сума
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, Скопје
Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција
152.278,43