Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Намалувањето на штети се однесува на поголем опсег на услуги и политики кои ги ублажуваат негативните последици од користењето дроги и го штитат јавното здравје. За разлика од повеќето пристапи кои инсистираат луѓето да престанат да користат дроги, пристапот на намалување на штети препознава дека многумина не можат или не сакаат да се воздржат од незаконско користење дроги и дека апстиненцијата не треба да биде предуслов за помош.

Кои се примери за намалување на штета?

Дали давањето чист прибор за инјектирање „испаќа погрешна порака“ и поттикнува користење дроги?

Не. Последните истражувања – вклучувајќи ги бројните истражувања финансирани од Владата на САД и од Светската здравствена организација – убедливо покажуваат дека програмите за стерилен прибор за инјектирање го намалуваат ризикот од ХИВ без да го зголемат користењето на дроги.

Како Фондациите Отворено општество го поддржуваат намалувањето на штети?

Преку грантови и застапување, ние ги поддржуваме напорите за унапредување на програмите за намалување на штети во Источна Европа, Азија, Источна Африка и Америка, вклучувајќи ги и следниве:

Како Фондацијата Отворено општество – Македонија го поддржува намалувањето на штети?

ФООМ е еден од главните иницијатори за развивање на програмите за намалување на штети во Македонија. Долгогодишната поддршка и застапувањето на ФООМ овозможи програмите за намалување на штети да бидат вклучени во Националната стратегија за ХИВ/СИДА на Република Северна Македонија. Благодарение на овие програми, Македонија стана земја со најниска ХИВ преваленца во регионот на Југоисточна Европа.

Досегашните резултати врзани со програмите за намалување на штети се должат на успешната и долгогодишна соработка со нашите партнери ХОПС – Опции за здрав живот Скопје кои и денес со поддршка од Фондацијата активно се залагаат и активно работат на:

Извор: Фондации Отворено општество https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-harm-reduction

—————————————————

28 мај 2019