Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Коалиција Сите за правично судење организира тркалезна маса за промоција на финално истражување за корупција и судир на интереси на локално ниво, со фокус на урбанизмот. Дополнително, овој завршен настан ќе биде спроведен во формат на панел дискусија на која што дел панелисти ќе имаат свое излагање на конкретни теми од област на ова тематско подрачје:

12:00-12:20 Воведни обраќања

Модератор на настанот ќе биде Лејла Тутиќ, координаторка на проектот во Коалиција „Сите за правично судење“.

Тркалезната маса ќе можете да ја следите на следниов линк.

Настанот е дел од проектот „Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво“ кој го реализира Фондација Отворено општество – Македонија во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, имплементиран од Ист Вест Менаџмент Институт, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД). Проектот се реализира во пет општини: Дојран. Охрид, Прилеп, Желино и Карпош за периодот од 1.03.2020 до 31.03.2021 година.