Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Независниот академски синдикат (НАкС) организира трибина насловена ,,Улогата на синдикатите за високо образование во современите општества“ во која ќе земат учество синдикални лидери од регионот.

Трибината е дел од проектот ,,Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката во РСМ“ кој Независниот академски синдикат (НАкС) го спроведе со поддршка на ФООМ.

АГЕНДА НА НАСТАНОТ

 

ГОСТИ: проф. Петар Перван (Nezavisni Sindikat Znanonosti i Visokog Obrazovanja), проф.Горазд Ковачиќ (Visokošolski Sindikat Slovenije – VSS) и проф. Томислав Живановиќ (Nezavisnost – Granski Sindikat Prоsvetnih Radnika Srbije) и проф. д-р Елена Џукеска (Независен академски синдикат)

Датум: 25.09.2020 год.

Час: 17.30 до 20.00 часот

Место: Онлајн

Дебатата ќе биде пренесувана преку Фејсбук страната на Независниот академски синдикат.

Линкот и деталните информациите ќе бидат објавени на станицата на Независен академски синдикат: https://www.facebook.com/Nezavisen.akademski.sindikat/

 

МОДЕРАТОРИ: проф. д-р Мира Беќар и доц. д-р Весна Попоска

17.30 – Претставување на учесниците

17.40 – Почеток на дискусиите на следните теми:

– Улогата на синдикатите за високо образование во модерното општество

– Финансирање во високото образование и финансиска автономија

– Креирање на Колективен договор и валоризација на интелектуалниот труд

– Резиме на истражувањата спроведени од некои од синдикатите

19.30-20.00 – Прашања и одговори. Прашањата ќе бидат поставувани во четбокс (во нишката за дискусија, не со вклучување во живо)

 

За проектот Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката во РСМ:

Целта на проектот е да се зајакне капацитетот на Независниот академски синдикат (НАкС) и да се зголеми неговата видливост преку утврдувањето на финансиската транспарентност и отчетност во високото образование и наука во РСМ. Од исклучителна важност е зајакнувањето на улогата на Синдикатот во процесите на одлучување поврзани со финансирањето на високото образование и наука како и зајакнувањето на неговите преговарачки капацитети во однос на прашањето за валоризацијата на трудот на вработените во овие сектори и на потпишување Колективен договор.

Во рамките на проектот се анализираа правните акти поврзани со финансиската транспарентност и отчетност во високото образование во РСМ, како и буџетите на РСМ, на МОН и на одделните образовни институции, беа реализирани интервјуа за улогата на академските работници и на синдикатите на академските работници во одлучувањето поврзано со финансиите и беше анализиран степенот на задоволство на вработените во високото образование и науката како и перцепцијата на пошироката јавност кон наставно-научниот кадар.