Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Мрежа за заштита од дискриминација и Комисија за спречување и заштита од дискриминација организираат онлајн-конференција со цел зајакнување на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во промоцијата и заштитата на човековите права во Република Северна Македонија.
Целта на настанот е да се укаже на итната потреба за обезбедување на предуслови за работа на ова тело за еднаквост, промоција на неговата работа и обезбедување поддршка и соработка со останатите клучни актери во заштитата на човековите права.
Изминаа три месеци од усвојувањето на Одлуката за избор на членови од страна на Собранието на РСМ, а Комисијата се соочува со бројни предизвици во воспоставувањето на институцијата, кои е потребно итно да се надминат со цел институцијата успешно да ги реализира своите надлежности, да прерасне во препознаено и релевантно тело за еднаквост и фактички да придонесе кон унапредувањето на еднаквоста и човековите права на граѓаните.
За учество на конференцијата можете да се приклучите преку на следниот линк, кој ве носи до настанот на ZOOM платформата: https://us02web.zoom.us/j/85938258856#success
Настанот ќе биде пренесен и во делот Дискусија, а ќе биде објавен во живо и на Фејсбук страницата на Мрежата за заштита од дискриминација.

АГЕНДА

 

10.00 – 10.20 Воведни обраќања

 

–        Кире Миловски, Фондација Отворено општество- Македонија

–        Весна Бендевска, Комисија за спречување и заштита од дискриминација

–        Драгана Дрндаревска, Мрежа за заштита од дискриминација, Коалиција МАРГИНИ

 

10.20 – 11.30 Прва сесија: Клучни предизвици во воспоставувањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како тело за еднаквост

 

–        Предуслови за функционалност на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација- Кире Василев, Комисија за спречување и заштита од дискриминација

 

–        Улогата на Собранието во поддршка на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и овозможување услови за функционалност- Цветанка Иванова, Генрална секретарка на Собранието на РСМ

 

–        Клучни предизвици на кои треба да одговори Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. – Гордана Силјановска, пратеничка, претседателка на Комисијата за еднакви можности во Собранието на РСМ

 

–        Законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефикасност- Стојан Мишев, Здружение ЕСЕ- Мрежа за заштита од дискриминација

 

–        Дискусија и заклучоци

10.30 – 11.45 Пауза

 

11.45 – 13.00 Втора сесија: Улогата на Комисијата за заштита од дискриминација наспроти останатите механизми за заштита на човековите права, граѓаните и граѓанскиот сектор

 

–        Потреби и начини на соработка на КСЗД со клучните актери за заштита и промоција на еднаквоста и човековите права- Игор Јадровски, Комисија за спречување и заштита од дискриминација

 

–        Воспоставување соработка помеѓу Собранието на РСМ и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со цел унапредување на човековите права и еднаквоста- Маја Морачанин, пратеничка, Постојана анкетна комисија за човекови права

 

–        Судска заштита од дискриминација и соработка помеѓу судството и КСЗД- Хилда Мешкова, судика, Основен суд Скопје 2 Скопје

 

–        Унапредување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор со механизмите за заштита и промоција на човековите права- Уранија Пировска, Хелсиншки комитет за човекови права, Мрежа за заштита од дискриминација

 

–        Воспоставување соработка помеѓу КСЗД и Народниот правобранител во предметното работење, промотивните активности и унапредувањето на законската рамка за заштита на човековите права- Насер Зибери, Народен правобранител на РСМ

 

–        Дискусија и заклучоци