Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Хонорарните работници на интернет се силно погодени од пандемијата. Оние што нудат маркетинг и софтверски услуги први го почувствуваа ударот но и први закрепнаа, а хонорарните работници во креативни и мултимедијални услуги сѐ уште не закрепнале.
Finance Think го испитуваат влијанието на пандемијата врз ранливи категории работници, погледнете дел од наодите подолу.
Визуелизациите се изработени со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, во рамки на регионалниот проект за земјите од Западен Балкан „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници“

—————————————————

12 април 2021